Publicaties

Reeds voor de officiële oprichting in 2013 werkten verschillende CAPS-partners samen in meerdere projecten. Hieronder vindt u de publicaties uit deze ‘preCAPS’ projecten ter illustratie van onze expertise.

Auteur Jaaroplopend sorteren Titel
Van de Pol M. & Atkinson P., Blew J., Crowe O., Delany S., Duriez O., Ens B., Hälterlein B., Hötker H., Laursen K., Oosterbeek K., Petersen A., Thorup O., Tjørve K., Triplet P. & Yésou P. 2014 A global assessment of the conservation status of the nominate subspecies of Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus ostralegus)
Ens B.J., Van de Pol M. & Goss-Custard J.D. 2014 Chapter Eight - The Study of Career Decisions: Oystercatchers as Social Prisoners
Van Turnhout C., Hallmann C., De Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & Van der Jeugd H.P. 2013 Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel
Van Turnhout C.A.M., Leuven R.S.E.W., Hendriks A.J., Kurstjens G., Van Strien A., Foppen R.P.B. & Siepel H. 2012 Ecological strategies successfully predict the effects of river floodplain rehabilitation on breeding birds
Kampichler C., Van Turnhout C.A.M., Devictor V. & Van der Jeugd H.P. 2012 Large-scale changes in community composition: determining land use and climate change signals
Van Turnhout C.A.M. 2011 Birding for science and conservation. Explaining temporal changes in breeding bird diversity in the Netherlands.
Van de Pol M., Vindenes Y., Sæther B.E., Engen S., Ens B.J., Oosterbeek K., Tinbergen J.M. 2011 Poor environmental tracking can make extinction risk insensitive to the colour of environmental noise
Van de Pol M., Ens B.J., Heg D.H., Brouwer L., Krol J., Maier M., Exo K-M., Oosterbeek K., Lok T., Eising C. & Koffijberg K. 2010 Do changes in the frequency, magnitude and timing of extreme climatic events threaten the population viability of coastal birds?
Van de Pol M., Vindenes Y,, Sæther B.E., Engen S., Ens B.J., Oosterbeek K., Tinbergen J.M. 2010 Effects of climate change and variability on population dynamics in a long-lived shorebird
Van Turnhout C.A.M., Foppen R.P.B., Leuven R.S.E.W., Van Strien A. & Siepel H. 2010 Life-history and ecological correlates of population change in Dutch breeding birds.