Projecten

Reeds voor de officiële oprichting in 2013 werkten verschillende CAPS-partners samen in meerdere projecten. Hieronder vindt u deze ‘preCAPS’ projecten ter illustratie van onze expertise.

Partners Opdrachtgevers
Kennisoverzicht populatie-ontwikkeling Wilde Eend, krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland en omliggende landen

Sovon, Vogeltrekstation

Ministerie van Economische Zaken, BIJ12

Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee

Vogeltrekstation, Sovon, Vogelbescherming

Vogelbescherming

Naar een “early warning” systeem voor de bescherming van vogels

IWWR-RUN, Sovon, Vogeltrekstation, Vogelbescherming

Open Programma NWO, Vogelbescherming

Licht op Natuur

NIOO-KNAW, Sovon, Vogeltrekstation, WUR, Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, RAVON

STW-NWO, Philips, NAM

Waarom holt de tapuit achteruit?

IWWR-RUN, Sovon, Stichting Bargerveen

Vogelbescherming

Naar adaptief beheer van de kolganspopulatie

NIOO-KNAW, IWWR-RUN, Sovon

Faunafonds