Projecten

In onderstaande projecten werken CAPS partners samen onder de vlag van het CAPS.

Eerdere CAPS projecten die reeds zijn afgerond, kunt u bekijken onder 'CAPS - afgerond'.

Titelaflopend sorteren Partners Opdrachtgevers
De Tapuit als ambassadeur van het open duin

Sovon, Vogelbescherming Nederland, Radboud Universiteit Nijmegen en Stichting Bargerveen

Vogelbescherming Nederland, Vereniging van bos-en natuurterreineigenaren, Nationaal Park/SBB Texel

De veerkracht van Nederlandse planten- en vogelpopulaties onder verschillende scenario’s van klimaatverandering

IWWR-RUN, Sovon

ALW-NWO

Onderzoek naar kuikenoverleving binnen het jaar van de Kievit

Vogelbescherming Nederland, Sovon, Vogeltrekstation

Oorzaken van de achteruitgang van de kleine zwaan in Nederland

NIOO-KNAW, Vogeltrekstation, Sovon, IWWR-RUN

Nederlands Polair Programma - NWO

Project CHIRP- onderzoek naar achteruitgang scholekster

NIOO-KNAW, IWWR, Sovon

NWO-TTW, Deltares, Koninklijke Luchtmacht, NAM, Natuurmonumenten, provincie Fryslan, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming

Verhongeren de vogels? Hoe pesticiden insectenetende vogels beïnvloeden.

IWWR-RU, Sovon, Vogeltrekstation, Vogelbescherming Nederland

Aard- en Levenswetenschappen Open Programma - NWO