Waarom CAPS?

De activiteiten van de groeiende wereldbevolking hebben invloed op veel soorten vogels. Populaties gaan achteruit ondanks getroffen maatregelen, of nemen door menselijke invloeden juist sterk in aantal toe en veroorzaken overlast. Door de kennis en gegevens van de vijf partijen te bundelen, kunnen wij in een vroeg stadium aantalsveranderingen in vogelpopulaties vaststellen (‘early warning’) en de oorzaken ervan achterhalen. Met deze wetenschappelijke kennis kunnen vervolgens effectieve maatregelen voor bescherming en beheer worden getroffen.

Onze doelstelling is dan ook:

“Het uitvoeren en bevorderen van onderzoek naar de demografie en sturende factoren van vogelpopulaties om kennis en begrip van de populatiedynamica van vogels te vergroten, die als basis dienen van effectieve bescherming en -beheer."