De veerkracht van Nederlandse planten- en vogelpopulaties onder verschillende scenario’s van klimaatverandering

Wat is de invloed van het klimaat en landgebruik op de aantalsveranderingen en de verspreiding van soorten?
En wat zijn de effecten van extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte of zware regenval?
In dit onderzoek wordt gewerkt met populatiemodellen op basis van data die in de loop van vele jaren, ook door vrijwilligers, zijn verzameld. 

De eerste resultaten van het onderzoek zijn spraakmakend:

  • Hoge concentraties insecticide in het oppervlaktewater blijken samen te hangen met lokale afname van vogels. Lees meer over de publicatie in Nature.
  • De totale biomassa vliegende insecten blijkt in Duitsland met ruim 75 procent afgenomen sinds 1989. Meer lezen.
Status: 
Lopend
Partners: 

IWWR-RUN, Sovon

Opdrachtgevers: 

ALW-NWO

Contact: