Samenwerking

Het CAPS is opgericht in 2013. Maar al voor de officiële oprichting werkten verschillende CAPS-partners samen. Het succes van de samenwerking leidde tot de oprichting van het CAPS. De samenwerking vindt plaats op projectbasis (zie projecten) en blijft natuurlijk niet beperkt tot de CAPS-partners; waar mogelijk wordt ook met andere organisaties samenwerking gezocht.

 Foto: Peter Eekelder