Werkwijze

CAPS in een notedop: tel- en ringgegevens en gegevens van sturende omgevingsvariabelen worden gebruikt in populatiemodellen, om zo tal van  vragen rond vogelpopulaties te beantwoorden.

Vrijwilligers (tellers en ringers) verzamelen gegevens over aantallen, voortplanting, overleving en trek van vogels. Onderzoekers bestuderen hoe veranderingen in de omgeving de grootte van de vogelpopulaties beïnvloeden. Door de kennis van vrijwilligers en onderzoekers te bundelen, kan het CAPS ontwikkelingen in de aantallen en verspreiding van diverse soorten verklaren. De betrokkenheid van Vogelbescherming Nederland waarborgt een goede prioritering van soorten en thema’s en de vertaling van de resultaten naar effectieve  beschermings- en beheermaatregelen.

Bij het CAPS zijn meerdere personen uit de samenwerkende organisaties betrokken, met elk hun eigen expertise.

       
Foto: Bruno Ens                                                            Foto: Koos Dansen