Doelstelling CAPS

“Het uitvoeren en bevorderen van onderzoek naar de demografie en sturende factoren van vogelpopulaties om kennis en begrip van de populatiedynamica van vogels te vergroten, die als basis dienen van effectieve bescherming en -beheer." 

 foto: Jeroen Onrust