CAPS voor u

Wat kan CAPS voor u als opdrachtgever betekenen? CAPS kan uiteenlopende vragen op het gebied van vogelpopulaties beantwoorden.
Fundamentele ecologische vragen, zoals:

  • Wat bepaalt of een soort zich kan aanpassen aan een nieuwe omgeving?
  • In hoeverre zijn kenmerken van individuen van invloed op de populatiegroeisnelheid?

Maar ook meer toegepaste vragen als:

  • Hoe kan landbouwschade veroorzaakt door ganzen kosteneffectief worden beperkt?
  • Welke effecten heeft uw bedrijfsvoering op kwetsbare vogelpopulaties?
  • Waarom gaan weidevogels ondanks vele maatregelen nog steeds achteruit? En wat kunnen we daaraan doen?
  • Welke algemene vogelsoorten kunnen het in de toekomst moeilijk krijgen?
  • Wat is de minimale omvang van een duurzame populatie?

Voor meer voorbeelden van wat wij kunnen en doen zie projecten en publicaties.