Flyway managementplan brandgans

Onder leiding van AEWA wordt de komende jaren een Flyway managementplan voor de brandgans opgesteld. Doel is met alle lidstaten binnen de Flyway beleid en beheer ten aanzien van ganzenpopulaties in Europa internationaal vorm te geven. Als basis voor het plan wordt een geintegreerd populatiemodel gebouwd op basis van een nieuw kleurringprogramma en intenationaal gecoordineerde tellingen. Binnen het omvangrijke onderzoek wordt veel aandacht besteed aan de schadeproblematiek en hoe deze te beperken. Analyses van de jaarlijkse overleving zijn in volle gang en worden naar verwachting op hde GSG bijeenkomst in Leeuwarden in januari 2020 gepresenteerd. Ook zijn brandganzen voorzien van GPS-zenders om in detail te kunnen bestuderen hoe ze reageren op verjaging en verstoring.

Status: 
active
Partners: 

NIOO, Sovon, Vogeltrekstation, WEnR

Financed by: 

Ministerie van Economische Zaken, BIJ12, Provincies

Contact: 

Henk van der Jeugd